Kurumsal


 
FOTONİKS Askeri Elektronik ve Elektro Optik firması %100 yerli sermayeli milli bir savunma sanayi kuruluşudur.
 
2010 yılında kurucularının 10 yılı aşkın savunma sanayi deneyimine binaen, Elektronik ve Elektro Optik konularda Üretim, Araştırma ve Geliştirme, Tasarım-Üretim ve idame işletme desteği sağlamak maksadıyla kurulmuştur.
 
Tek Er ve Birlik Korunmasına dayalı ekonomik, emniyetli ve etkin sistemleri öncelikle Silahlı Kuvvetlerimize ve müteakibinde dost ve müttefik ülkelere ihraç etmek amacıyla faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.
  
Ankara’da yerleşik olan firmamız toplam 1400 metrekare kapalı alanda, Üretim, AR-Ge / Kalite Kontrol ve Çevresel Testler dahi tüm hizmetleri barındırmaktadır.
 
Firmamız EN 9100 ve ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, Milli Tesis Güvenlik Belgesi ve MSB Üretim İznine sahiptir.
 
 
 
 
MİSYONUMUZ
 
Kendi alanında uzman, özgün ürünlere sahip, ulusal ve uluslararası rekabet gücüne ulaşmış; ilk akla gelen, güvenilen, tercih edilen Elektronik ve Elektro-Optik firması olmak.
 
VİZYONUMUZ
 
Ülkenin güvenliğinden sorumlu olan TSK ve diğer emniyet birimlerinin elektronik ve elektro-optik ihtiyaçlarına çözüm sağlamak ve bu çözümleri dost ve müttefik ülkelere ihraç etmek.
 
DEĞERLERİMİZ
 
     •     Hakkaniyet ve dürüstlüğü gözetmek,

     •     Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, vatansever biri olarak; ülke ve şirket çıkarlarını olumsuz etkileyeceğine inandığı hiçbir ilişki, çıkar, etkinlik ve girişim
 
            içinde olmamak,

     •     Şirkette edindikleri bilgiyi şirket gizlilik politikasına riayet edip, kişisel amaçlı kullanmamak,

     •     Güvenilir olmak, kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak,

     •     Tüm faaliyet ve çalışmalarında doğal çevrenin korunmasına azami dikkat etmek,

     •     Şirket çalışanlarının birbirlerine sevgi ve saygı prensipleri içinde davranması,

     •     Yaratıcı ve çözüm odaklı olmak, müşteri memnuniyetini gözetmek,

     •     İş ilişkilerinde, iş ahlakı doğrultusunda hareket etmek.
 
KALİTE POLİTİKASI
 
     •     Askeri Elektronik ve Elektro Optik Sanayisinde, müşteri istek, beklentilerini ve yürürlükteki yasal şartları yerine getirecek şekilde elektronik ve elektro optik
 
           savunma sanayi ürünleri geliştirip, üretip, ömür devri desteği sağlayıp, zamanında teslim ederek müşteri memnuniyetini sağlamak,
 
     •     Süreçleri izleme, analiz etme ve sürekli iyileştirme yolu ile verimliliği artırmak,
 
     •     Çalışanların mutluluğunu ve gelişimini sağlamak,
 
     •     İlk defada doğru üretim prensibiyle çalışmak,
 
     •     İnsan sağlığı ve çevre konusunda duyarlı olmak,
 
     •     Tüm çalışanlarda kalite bilincinin oluşmasını ve yerleşmesini sağlamak.